,,Siła tradycji w wyzwaniach jutra"

TRADITION

Historia Firmy

Power Engineering S.A. ( działający do końca 2009 roku pod nazwą Zakłady Produkcyjno-Remontowe Energetyki Poznań „Energetyka Czerwonak” S.A.) powstał w 1951 roku jako jednostka remontowa energetyki dla regionu zachodniej Polski.

W ciągu ponad 70 lat nasi inżynierowie i specjaliści naprawili i wyremontowali (łącznie z remontami generalnymi) setki urządzeń energetycznych: transformatorów, generatorów, silników i turbin.

Będąc jedynymii w Polsce producentami radiatorów do transformatorów mocy w pełnym asortymencie wraz z zastawkami dla Klientów w kraju i zagranicą, z dniem 31.12.2021 podjęcliśmy decyzję o wygaszeniu tej częsci naszej produkcji.

Wdrażamy nowoczesne rozwiązania podwyższające jakość naszych produktów jak i zwiększające możliwości produkcyjne, dbając przy tym o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo naszych pracowników. Korzystając z doświadczeń i wiedzy zdobytych w przeszłości odważnie patrzymy w przyszłość gotowi na kolejne wyzwania.

Podbijając świat

Wykonywaliśmy dla Klientów na całym świecie wiele różnych urządzeń i konstrukcji, od specjalistycznych palników niskoemisyjnych po wielkogabarytowe podgrzewacze powietrza.

Doświadczenie i współpraca

Przez lata współpracując z Politechniką Poznańską podnosiliśmy kwalifikacje naszych pracowników oraz zdobywaliśmy doświadczenie, które pozwala nam dziś podjąć się najtrudniejszych zadań.

Stawiamy na jakość

Stawiamy na jakość naszych wyrobów i usług, zapewnioną przez system ISO 9001:2008 oraz przyjętą Politykę Jakości.

Struktura firmy

Struktura Firmy
,,Niezawodność dzięki jakości''


QUALITY

Produkty

Wybierz interesującą Cię kategorie z poniższego katalogu.

Produkcja urządzeń technicznych


 • palniki o niskiej emisji NOx zasilane przez popularne paliwa, takie jak węgiel, olej oraz gaz naturalny, występujące w danych modelach w różnych konfiguracjach
 • zgarniacze popiołu
 • przenośniki popiołu
 • kadzie do transformatorów
 • urządzenia zmniejszające zanieczyszczenia, związane z ochroną środowiska
 • przewody i kanały pyłopowietrzne
 • zasuwy, zsypy węglowe, odsiewacze
 • młyny węglowe, komory, separatory
 • korpusy zaworów wodnych i gazowych
 • elementy konstrukcji kotłów i układów nawęglania
 • konstrukcje elektrofiltrów i podgrzewaczy powietrza
 • kanały spalin, powietrza i mieszanek pyłopowietrznych
 • podajniki węgla, leje zsypowe
 • rozdzielacze, zawirowywacze
 • uszelnienia radialne i obwodowe podgrzewaczy powietrza
 • spawane kontrukcje budowlane
 • zasobniki substratu do biogazowni
 • cięcie termiczne automatem sterowanym komputerowo dowolnych kształtów ( tlenowo-acetylenowe, plazmowe)
 • cięcie nożycami gilotynowymi
 • kształtowanie na zimno ( prasy mimośrodowe, cierne, hydrauliczne)
 • zwijanie blach i kształtowników ( walce )
 • gięcie blach ( prasa krawędziowa )
 • wiercenie ( wiertarki: promieniowe, słupowe )
 • spawanie elektryczne elektrodami otulonymi i w osłonie gazów ochronnych
 • wycinanie, kształtowanie na prasach mimośrodowych – nacisk 160 ton
 • toczenie ( tokarki uniwersalne, karuzelowe)
 • wytaczanie ( wiertarko- frezarki )

Ochrona Antykorozyjna

Spółka posiada nowoczesną komorę śrutowniczą z podłogą zgarniającą, systemem recyrkulacji ścierniwa oraz odpylaczem komorowym (wym. 10x6x6 m), gdzie przygotowywane są elementy do malowania. Nakładanie powłok malarskich odbywa się w kabinie lakierniczo-suszącej o wymiarach 20x6x6 metrów. Obydwa urządzenia spełniają wszystkie normy w zakresie ograniczenia szkodliwych emisji do środowiska i zapewniają wysoką jakość powłok antykorozyjnych.

Diagnostyka

Laboratorium metaloznawcze (certyfikowane przez UDT):

 • badania radiograficzne rentgenowskie
 • badania ultradźwiękowe wyrobów hutniczych i złączy spawanych
 • ultradźwiękowe pomiary grubości grubościomierzem
 • badania magnetyczne proszkowe
 • badania penetracyjne
 • statyczne próby rozciągania wyrobów hutniczych i złączy spawanych
 • próby udarności wyrobów hutniczych i złączy spawanych
 • statyczne próby zginania złączy spawanych
 • pomiary twardości sposobami Rockwella i Vickersa
 • badania mikroskopowe

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w naszym katalogu. Kliknij w poniższy przycisk aby pobrać katalog lub sprawdzić nasze ostatnie realizacje.

PARTNERSHIP

Zaufali nam

Ref1
Ref2
Ref3
Ref4
Ref5
Ref6
Ref7
Ref8
Ref9
Ref10
Ref11
Ref12
Ref13
Ref14
Ref15
Ref16
Ref17
Ref18
Ref19
Ref20
Ref21
Ref22
Ref23
Ref24
Ref25
Ref26
Ref27
Ref28
Ref29
Ref30
Ref31
Ref32
Misją naszej spółki jest spełnianie oczekiwań naszych klientów, poprzez dostarczanie im produktów i usług najwyższej jakości

RELATIONS

Dematerializacja akcji

Uwaga!

WEZWANIE DO WYDANIA AKCJI nr I (16 października 2020 r.)
Zarząd Spółki pod firmą Power Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Czerwonaku, KRS: 0000062805 (zwanej dalej „Spółką”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gdyńska 83, 62-004 Czerwonak, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00.


Walne zgromadzenia

PROFESSIONALISM

Certyfikaty

Certyfikat 1
First Photo
First Photo

YOUR CHOICE

Skontaktuj się z nami!

Dział Kadr i Szkolenia

m.malinowska@powerengineering.pl

Dział Zarządzania Majątkiem

t.sosinski@powerengineering.pl

Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Zarządzania jakością

m.przybyszewski@powerengineering.pl

Wydział Mechaniczny – produkcja

p.lisek@powerengineering.pl

Zespół Marketingu

p.koska@powerengineering.pl

Zespół Logistyki i Kooperacji

t.sosinski@powerengineering.pl

Zespół Technologii

l.skrzypczak@powerengineering.pl

Zarząd - Sekretariat

info@powerengineering.pl

Dział Finansowo-Księgowy

d.cyfer@powerengineering.pl